Bölümlerarası Geçiş

2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı İçin Bölümlerarası Geçiş (Kurum İçi Yatay Geçiş) Başvuru Tarihleri

2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı (Kurum İçi Yatay Geçiş) Yapılabilecek Programlar Listesi İçin [TIKLAYINIZ]

Başlangıç Tarihi: 30 Ocak 2017

Bitiş Tarihi: 03 Şubat 2017

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

 

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ İÇİN GANO (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması ) 4.00 ÜZERİNDEN 2.00 OLMASI  ŞARTI ARANMASI SENATO KARARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Başvuru Koşulları:
1) Aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın geçiş yapılabilir.
2) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde geçiş yapabilirler.
3) Uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
4) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.
5) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
6) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
7) Öğrenim dili Türkçe olan programlardan İgilizce olanlara geçiş yapılabilmesi için, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yapılacak olan İngilizce Seviye Tespit Sınavında başarılı olmak yada Maltepe Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Hazırlık Sınıfı ve Yabancı Dil Dersleri Yönergesinde belirtilen şartları taşıyor olmak gerekir.
8) Başvurular en erken ikinci yarıyıl, en geç beşinci yarıyılın başında yapılabilir.
 

Diğer Hükümler:
1) Başvurular, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına aşağıda belirtilen tarihler arasında yapılır. Başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerin durumları ilgili Fakülte/ Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve sonuçlandırılır.
2) Burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler kurum içi yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar.
4) Kurum içi yatay geçişten yararlanan öğrenci önceki bölümüne/programına geri dönemez.
5) Kurum içi yatay geçiş yapan öğrencinin daha önceki bölümde/programda geçirdiği süreler öğrenim süresine dahil edilir. Bir öğrencinin iki bölümdeki toplam öğrenim süresi yedi yıldan fazla olamaz. Bu süre Meslek Yüksekokulu için dört yılı geçemez.
6) Kurum içi yatay geçiş yapan öğrencinin geçiş yaptığı bölümde/programda alacağı dersler Fakülte/Meslek Yüksekokulu yönetim kurulunca belirlenir.