Yatay Geçiş

.............................................................................................................................................................................................

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU

 

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

 

29 AĞUSTOS 2014 CUMA GÜNÜ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI SON GÜNÜ

 

29 AĞUSTOS 2014 CUMA GÜNÜ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANLARINA GÖRE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARININ SON GÜNÜ

 

02 EYLÜL 2014 SALI YATAY GEÇİŞ DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİNİN SON GÜNÜ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

 

09 EYLÜL 2014 SALI VE 10 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA GÜNLERİ YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİNDE KESİN KAYIT TARİHLERİ

 

11 EYLÜL 2014 PERŞEMBE VE 12 EYLÜL 2014 CUMA GÜNLERİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞLERDE YEDEK ADAYLARIN KAYIT TARİHLERİ

 

Başvuru için gerekli belgeler: 

 

 1. ÖSYS sonuç belgesi çıktısı
 2. Not döküm belgesi (transkript)
 3. Genel Not Ortalaması 100'lük sistemde olmayıp 4'lük veya 5'lik sistemde ortalamaya sahip olanlar için Üniversitelerinden almış odukları ortalamalarının 100'lük sistemde hangi ortalamaya denk olduğunu belirten yazıyı getirmeleri gerekir.
 4. Vesikalık fotoğraf (1 Adet- son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş).
 5. Disiplin cezasının bulunmadığına dair belge.
 6. Öğrencinin müfredat programını ve ders içeriklerini gösteren belge (onaylı)
 7. Eğitim Dili İngilizce olan bölümlere yapılacak başvurular için (Hazırlık Sınıfını başardığını gösteren belge) Bu belgenin eğitim dili türkçe olan bölümlere yapılacak başvurularda getirilmesine gerek yoktur.
 8. Yurtdışından yapılan başvurularda;
  Yurt dışındaki Üniversitenin Üniversitemize denk olduğunu bildirir YÖK (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı)'ndan alınmış denklik belgesi.

Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır. Bu adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları şartı aranacaktır.

 • SAT 1 (Minimum 1000 puan)
 • ACT (Minimum 21 Puan)
 • Abitur
 • Fransız Bakaloryası
 • GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
 • Uluslar arası Bakalorya (International Baccalaureat IB)
 • Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
 • İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)

Yatay geçiş koşullarına YÖK'ün http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18082 linkinden ulaşılabilmektedir.