Yatay Geçiş

 

2013-2014 BAHAR YARIYILI LİSANS PROGRAMLARINA EK- MADDE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

 

2013-2014 BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞİ KABUL EDİLEN ADAYLARIN KAYIT TARİHLERİ:

KAYIT TARİHLERİ : BAŞLANGIÇ İLK GÜN TARİHİ 06 MART 2014 SON GÜN KAYIT TARİHİ:14 MART 2014

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının istediği kesin kayıt belgeleri 

 

1) 3 Adet vesikalık fotoğraf

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi

3) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair dekont (Üniversitemizin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından Alınacaktır)

4) 1991 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için Askerlik Şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesi ( Aslı Getirilecektir )

 5) Hemşirelik Yüksekokulu'na kayıtlar da ayrıca Sağlık Raporu            

 

2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı İçin Lisans Programlarına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 2013-2014 Öğretim Yılında uygulamaya başladığı Ek -Madde Yatay Geçiş başvuruları ilk kez 2013-2014 Güz Döneminde alınmaya başlanmış olup, güz dönemde kalan boş kontenjan haklarına Bahar Yarıyılları için de başvuru alınabilmektedir.

 

EK MADDE-1: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitenin diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için eğitim öğretim döneminin başlamasından itibaren en geç bir ay içinde başvuru yapabilir ve bu durumdaki adayların başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek ilgili yıl için söz konusu diploma programının ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %10'unu geçmemek şartıyla yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.

 

Ek Madde Yatay Geçiş başvurusunda adayın girdiği yıl itibariyle geçmek istediği Üniversitenin o yılki o bölümün puanına eşit veya daha fazla puana sahip olup olmadığı aranır.

 

EK-MADDE YATAY GEÇİŞ YÖK YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ.

EK-MADDE YATAY GEÇİŞLE BAHAR YARIYILINA GİRDİĞİ YIL İTİBARİYLE YETERLİ PUANA SAHİP ÖĞRENCİLERİN YATAY GEÇİŞYAPABİLECEĞİNE DAİR YÖK YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisans ve Ön Lisans Ek Madde Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri:

Başlangıç Tarihi: 10 Ocak 2014    

Bitiş Tarihi: 03 Mart 2014

 

 2013-2014 Öğretim Yılı Ek Madde Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş  Lisans Programları kontenjanları için tıklayınız.

2013-2014 Öğretim Yılı Ek Madde Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Önlisans Programları kontenjanları için tıklayınız.

 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU

 

2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı İçin Ön Lisans Programları Yatay Geçiş Kontenjanları İçin TIKLAYINIZ.

Başlangıç Tarihi: 10 Ocak 2014

Bitiş Tarihi: 24 Ocak 2014   

Başvuru için gerekli belgeler: 

 

1)ÖSYS sonuç belgesi çıktısı

2)Not döküm belgesi (transkript)

3)Vesikalık fotoğraf (1 Adet- son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş).

4)Disiplin cezasının bulunmadığına dair belge.

5)Öğrencinin müfredat programını ve ders içeriklerini gösteren belge

6) Eğitim Dili İngilizce olan bölümlere yapılacak başvurular için (Hazırlık Sınıfını başardığını gösteren belge) Bu belgenin eğitim dili türkçe olan bölümlere yapılacak başvurularda getirilmesine gerek yoktur.

7)Yurtdışından yapılan başvurularda;

 

Var ise Yurt dışındaki Üniversitenin Üniversitemize denk olduğunu bildirir YÖK (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı)'ndan alınmış denklik belgesi.

 

   Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır. Bu adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları şartı aranacaktır.

 

-SAT 1 (Minimum 1000 puan)

-ACT (Minimum 21 Puan)

-Abitur

-Fransız Bakaloryası

-GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)

-Uluslar arası Bakalorya (International Baccalaureat IB)

-Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)

-İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)

 

Yatay geçiş koşullarına YÖK'ün http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18082 linkinden ulaşılabilmektedir.