Yatay Geçiş

.............................................................................................................................................................................................

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU

 

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

ÖNLİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

 

Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır. Bu şartı sağlayan adaylar için 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Önlisans Programları için Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri 05 Ocak 2015 tarihi ile 23 Ocak 2015 tarihleri arasında olup, bu tarihlerde önlisans programlarına ortalama ile  yatay geçiş başvuruları alınmaya başlanacaktır.

 

Başlangıç Tarihi: 05 Ocak 2015

Bitiş Tarihi: 23 Ocak 2015

2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Önlisans Programları Yatay Geçiş Başvuru Takvimi

2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Önlisans Programları Yatay Geçiş Kontenjanları

 

Başvuru için gerekli belgeler: 

 

 1. ÖSYS sonuç belgesi çıktısı
 2. Not döküm belgesi (transkript)
 3. Genel Not Ortalaması 100'lük sistemde olmayıp 4'lük veya 5'lik sistemde ortalamaya sahip olanlar için Üniversitelerinden almış odukları ortalamalarının 100'lük sistemde hangi ortalamaya denk olduğunu belirten yazıyı getirmeleri gerekir.
 4. Vesikalık fotoğraf (1 Adet- son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş).
 5. Disiplin cezasının bulunmadığına dair belge.
 6. Öğrencinin müfredat programını ve ders içeriklerini gösteren belge (onaylı)
 7. Eğitim Dili İngilizce olan bölümlere yapılacak başvurular için (Hazırlık Sınıfını başardığını gösteren belge) Bu belgenin eğitim dili türkçe olan bölümlere yapılacak başvurularda getirilmesine gerek yoktur.
 8. Yurtdışından yapılan başvurularda;
  Yurt dışındaki Üniversitenin Üniversitemize denk olduğunu bildirir YÖK (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı)'ndan alınmış denklik belgesi.
 9. Kıbrıstan yapılacak başvurular için bakınız.

Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır. Bu adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları şartı aranacaktır.

 • SAT 1 (Minimum 1000 puan)
 • ACT (Minimum 21 Puan)
 • Abitur
 • Fransız Bakaloryası
 • GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
 • Uluslar arası Bakalorya (International Baccalaureat IB)
 • Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
 • İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)

Yatay geçiş koşullarına YÖK'ün http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18082 linkinden ulaşılabilmektedir.